Assemblea Djoċesan f’Malta

Il-Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018: Ilbierah u llum l-Arċidjoċesi ta’ Malta kellha l-Assemblea Djoċesana Annwali tagħha li matulha kienu eżaminati mill-ġdida id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan li kienu publikati hmistax-il sena ilu, diskussjoni li saret fid-dawl tat-tibdil li sar fis-soċjetà Maltija matul dan iż-żmien.  Fiż-żewġ filmati qosra ta’ hawn taħt wieħed jista’ jisma’ l-kummenti tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem l-Assemblea, kif ukoll isegwi mumenti qosra matul il-laqgħat. Continue reading Assemblea Djoċesan f’Malta

123 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Novembru 2018: 123 persuna temmew b’suċċess wieħed mill‑14‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Continue reading 123 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali