Assemblea Djoċesan f’Malta

Il-Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018: Ilbierah u llum l-Arċidjoċesi ta’ Malta kellha l-Assemblea Djoċesana Annwali tagħha li matulha kienu eżaminati mill-ġdida id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan li kienu publikati hmistax-il sena ilu, diskussjoni li saret fid-dawl tat-tibdil li sar fis-soċjetà Maltija matul dan iż-żmien.  Fiż-żewġ filmati qosra ta’ hawn taħt wieħed jista’ jisma’ l-kummenti tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem l-Assemblea, kif ukoll isegwi mumenti qosra matul il-laqgħat. Continue reading “Assemblea Djoċesan f’Malta”