Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re

Il-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018: Ġiet iċċelebrata l‑festa liturġika ta’ Kristu Re b’ċelebrazzjoni djoċesana li bdiet fil-5pm b’mixja ta’ minn quddiem l-istatwa ta’ Kristu Re fil-Furjana sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt, fejn tkantat it-Talba tal-Għasar. Waqt l-Għasar, Mons. Arċisqof għamel riflessjoni u ta l-Barka Sagramentali. Continue reading “Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re”