Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re

Il-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018: Ġiet iċċelebrata l‑festa liturġika ta’ Kristu Re b’ċelebrazzjoni djoċesana li bdiet fil-5pm b’mixja ta’ minn quddiem l-istatwa ta’ Kristu Re fil-Furjana sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt, fejn tkantat it-Talba tal-Għasar. Waqt l-Għasar, Mons. Arċisqof għamel riflessjoni u ta l-Barka Sagramentali. Continue reading “Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re”

Evanġelju tal-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 18, 33b-37

Pilatu, għal darba tnejn, jistaqsi lil Ġesù jekk hux sultan u Ġesù qatt ma jwieġeb ċar u tond, Kemm Pilatu u kemm Ġesù qed jitkellmu fuq żewġ affarijiet differenti. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018”