L-Alġerija: Inqatlu waqt li kienu qed jgħinu lill-oħrajn

It-Tnejn 26 ta’ Novembru 2018:  Bejn is-sena 1994 u 1996, l-Isqof Pierre Claverie O.P, seba’ patrijiet Trappisti, patri Marista, erba’ White Fathers, u sitt persuni oħra nqatlu brutalment matul il-gwerra ċivili fl-Alġerija. Waħda mis-Sorijiet, Suor Jean LittleJohn kienet ta’ dixxendenza Maltija. Continue reading L-Alġerija: Inqatlu waqt li kienu qed jgħinu lill-oħrajn

Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet

It-Tnejn, 26 ta’ Novembru 2018: Il-ġimgħa li għaddiet l-Isqof Awziljarju Joseph Galea-Curmi mexxa Quddiesa fil-knisja tal-Forzi Armati ta’ Malta li tinsab ġewwa l-Barracks ta’ Ħal Luqa, għal ruħ il-membri mejtin tal-Forzi Armati, b’mod partikolari għal min miet matul is-sena li għaddiet. Continue reading Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet

Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar

It-Tnejn 26 ta’ Novembru. Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku talabna naraw kif nistgħu nkunu aktar ġenerużi mal-foqra bl-affarijiet iż-żgħar. L-għadu tal-ġenerożità, widdeb Franġisku, hu l-konsumiżmu, li nonfqu lil hinn minn dak li hu meħtieġ. Continue reading Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar

Ir-rakkont ta’ Għemmaws fiċ-ċentru tal-viżjoni pastorali tal-Arċidjoċesi

It-Tnejn, 26 ta’ Novembru 2018: Fi tmiem l-Assemblea Djoċesana 2018, l-Arċisqof Charles J. Scicluna wera t-tama li l-mixja ta’ tiġdid li l-Knisja f’Malta bdiet permezz ta’ din l-Assemblea Djoċesana, tkun mixja ta’ dixxerniment. Continue reading Ir-rakkont ta’ Għemmaws fiċ-ċentru tal-viżjoni pastorali tal-Arċidjoċesi

Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq: 21. 25-28, 34-36): Id-diskors tas-silta tal-lum hi parti mit-tagħlim li Ġesu għamel fit-Tempju fl-aħħar ġimgħa tal-ħajja pubblika tiegħu. Wara ġurnata jgħallem kien imur fil-ġnien taż-żebbuġ u jgħaddi l-lejl fil-beraħ, It-tempju kien wieħed mill-aqwa meravilji tad-dinja u l-glorja ta’ Israel.  Jum minnhom “kien hemm xi wħud li bdew jgħidu kemm it-tempju kien imżejjen sabiħ” (Lq 21, 5). Ħasbu li Ġesu se jaqbel magħhom. Minn flok qal: “Għad jiġi żmien fejn ma tibqax ġebla fuq oħra minnu.” Continue reading Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Evanġelju tat-Tlieta 27 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 5-11

Il-ġens kontra ġens qam u għadu jqum, l-art kienet u għada titheżżeż bil-kbir, il-ġuħ kien u għadu hawn u mard li jittieħed ukoll, is-sinjali tal-biża’ fis-sema u fl-univers seħħew u llum sirna iktar konxji tagħhom, nistgħu nosservawhom aħjar. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 27 ta’ Novembru 2018