“Nixtieq li kulħadd jappoġġa l-ħidma tal-ACN” – L-Isqof Joseph Galea Curmi

Stqarrija għall-istampa mill-ACN (Malta) 

27 ta’ Novembru 2018: Dinjitarji, fosthom il-President ta’ Malta, l-E.T. Marie-Louis Coleiro Preca, l-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali, Mons. Joseph Galea Curmi, is-Segretarju tan-Nunzju Appostoliku, Mons. Francesco Javier Diaz Tenza u l-Assistent Ekkleżjastiku tal-ACN (Malta), Mons. Prof. Hector Scerri, mistiedna u benefatturi tal-ACN (Malta) attendew għat-tnedija tal-14-il edizzjoni tar-Religious Freedom in the World Report li saret nhar is-Sibt, 24 ta’ Novembru 2018 fil-Palazz Presidenzjali ta’ San Anton. Continue reading ““Nixtieq li kulħadd jappoġġa l-ħidma tal-ACN” – L-Isqof Joseph Galea Curmi”