“Nixtieq li kulħadd jappoġġa l-ħidma tal-ACN” – L-Isqof Joseph Galea Curmi

Stqarrija għall-istampa mill-ACN (Malta) 

27 ta’ Novembru 2018: Dinjitarji, fosthom il-President ta’ Malta, l-E.T. Marie-Louis Coleiro Preca, l-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali, Mons. Joseph Galea Curmi, is-Segretarju tan-Nunzju Appostoliku, Mons. Francesco Javier Diaz Tenza u l-Assistent Ekkleżjastiku tal-ACN (Malta), Mons. Prof. Hector Scerri, mistiedna u benefatturi tal-ACN (Malta) attendew għat-tnedija tal-14-il edizzjoni tar-Religious Freedom in the World Report li saret nhar is-Sibt, 24 ta’ Novembru 2018 fil-Palazz Presidenzjali ta’ San Anton. Continue reading ““Nixtieq li kulħadd jappoġġa l-ħidma tal-ACN” – L-Isqof Joseph Galea Curmi”

Għaqli naħsbu fit-tmiem

It-Tlieta 27 ta’ Novembru 2018. Kif se jkun it-tmiem tiegħi? Kif nixtieq li jsibni l-Mulej meta jsejjaħli? Huwa għaqli li naħsbu dwar it-tmiem.  Jgħinna nimxu ‘l quddiem, jgħinna nagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar x’inhu dak li għandi nirranġa u x’irrid inżomm għax hu tajjeb. Continue reading “Għaqli naħsbu fit-tmiem”

Evanġelju tal-Erbgħa 28 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 12-19

L-ewwel qarrejja ta’ Luqa u dawk li semgħuhom fil-laqgħat ta’ nhar ta’ Sibt filgħaxija kienu jafu sew x’qed jgħid Ġesù; kienu jifhmuh għax kienu għaddejjin minnu; kienu għaddejjin mis-siegħa tat-tiġrib. Probabilment kienu qed jaqraw u jsimgħu dan il-kliem, f’xi mkien fil-moħbi, fid-dlam, f’tensjoni kbira, għax jafu li, waqt li qed jisimgħuh, seta’ jseħħ fuqhom minn ħin għall-ieħor. Ma kienx l-ewwel darba li ġara u lanqas kien se jkun tal-aħħar. U dak l-aħħar għadu fostna sallum. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 28 ta’ Novembru 2018”