Waqtet iż-żmien!

Kont għadni kemm nispiċċa t-tielet lejl konsekuttiv f’ħidmieti mal-morda fl-isptar. Wieħed minnhom kien f’Mater Dei filwaqt li t-tnejn l-oħra għamilthom naqdi f’Sir Anthony Mamo. Anki jekk kont għajjien mejjet imma dak li jgħid tant tajjeb il-mistiku u teologu Biżantin, Nicholas Cabasilas, li l-festa tiegħu taħbat eżatt ma’ jum l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħi, jiġifieri nhar l-20 ta’ Ġunju, baqa’ jidwi f’qalbi u jagħtini ħafna ferħ u paċi. L-ogħla ferħ jiġi wara l-ogħla mħabba. Continue reading “Waqtet iż-żmien!”

L-Arċisqof ta’ Strasbourg jagħti l-ħsieb tiegħu wara l-attakk li seħħ fis-suq tal-Milied

Il-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru 2018: Wara l-attakk fis-suq tal-Milied ta’ Strasbourg l-Arċisqof tal-belt, Luc Ravel qal li l-attakk matul it-tħejjija tal-Milied juri l-bżonn tal-miġja ta’ Salvatur quddiem l-għerq tal-vjolenza li hemm f’kull wieħed minna. Continue reading “L-Arċisqof ta’ Strasbourg jagħti l-ħsieb tiegħu wara l-attakk li seħħ fis-suq tal-Milied”

Fis-Sirja erba’ miljun tfal trabbew jafu biss klima ta’ gwerra

Il-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru 2018: Fis-Sirja, it-tfal kollha li għandhom tmien snin kibru qalb il-perikli, il-qerda u l-mewt, hekk iddikjarat Henrietta Fore, id-direttriċi ġenerali tal-Organiżżazzjoni tal-Ġnus Magħquda għall-fondi ta’ emerġenza għat-tfal, l-UNICEF. Continue reading “Fis-Sirja erba’ miljun tfal trabbew jafu biss klima ta’ gwerra”

Fil-Brażil raġel armat jiftaħ in-nar fil-Katidral waqt quddiesa

Il-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru 2018: Raġel armat spara u qatel erba’ persuni matul quddiesa fil-katidral Metropolitan ta’ Campinas fin-Nofsinhar tal-Brażil qabel ma qatel lilu nnifsu. Huwa spara u darab erba’ persuni oħra. Fi stqarrija l-Arċidjoċesi ta’ São Paulo qalet li f’dan iż-żmien qaddis tal-avvent qed kif qed inħejji l-Milied ta’ Ġesù Kristu, Prinċep tal-Paċi, huwa meħtieġ li l-Insara jqawwu t-talb għall-paċi, b’ġesti konkreti ta’ fraternità, rikonċiljazzjoni u mħabba. Kien hemm appell għat-talb għall-vittmi u l-faraġ tal-familjari tagħhom. Continue reading “Fil-Brażil raġel armat jiftaħ in-nar fil-Katidral waqt quddiesa”