Infittxu l-paċi tal-qalb

It-Tlieta, 4 ta’ Diċembru 2018: Illum, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku ħeġġiġna biex inħejju ruħna għall-Milied billi nibnu l-paċi f’ruħna, fil-familja u fid-dinja. Meta nfittxu l-paċi nkunu qed nixbhu lil Alla għax numiljaw ruħna. Continue reading “Infittxu l-paċi tal-qalb”

Lectio Divina. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Sena “C”

Vanġelu (Lq 3, 1-6): Luqa jintroduċi ‘l Ġwanni l-Battista billi jindika ż-żmien preċiż meta beda l-missjoni tiegħu. Dan biex juri l-importanza ta’ dan il-persunaġġ. Tiberju laħaq imperatur fis-sena 14 AD. Qegħdin fil-ħmistax-il sena tar-renju tiegħu, i.e. Ġwanni beda jippriedka fid-deżert fis-sena 29 AD. Għas-Sirjani din kienet is-sena 27 AD. Continue reading “Lectio Divina. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Sena “C””

Idle talk uncovers an idle soul

Gossip has become rampant in our society. It has become the custom to speak about others the way one thinks and wishes. Unfortunately, this plague has entered practically every fabric of our society – state and church, families and convents, working and recreation places. Continue reading “Idle talk uncovers an idle soul”