X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 9 ta’ Diċembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-laqgħa tal-Knisja dwar il-protezzjoni tal-minuri
  L-Arċisqof Charles J. Scicluna membru tal-Kumitat Organizzattiv
 • 29.2 fil-mija tal-istudenti jattendu l-iskejjel tal-Knisja
 • ‘Concerto Buffo’mill-voluntiera ta’ ‘Dr Klown’ għar-residenti tad-dar tal-Providenza
 • Prespeju ħaj f’Ħal Lija
 • Is-Sena Marjana
 • Il-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu jagħlaq 31 sena
 • L-Avvent għandu jqanqal fina stennija
 • Ktieb ġdid tal-Papa Franġisku
 • Lejn djalogu ta’ tiġdid bejn Knisja u Stat
 • Magħquda flimkien niġġieldu l-ġuħ u l-faqar
 • Hi missjoni tiegħek li taqra u xxerred din il-gazzetta
 • Wara l-Assemblea
 • Infittxu l-irdoss taħt il-mant ta’ Marija
 • Nies ta’ kuxjenza
 • Il-Presepju
 • Il-Madonna ta’ Guadalupe
 • Min għandu domna
 • Sena Marjana f’Għawdex
 • Inħallu lil Ġwanni jgħallimna kif nibdlu triqtna
 • San Ġużepp u l-ġrajja tal-Milied

Leave a Reply

%d bloggers like this: