Evanġelju tal-Sibt 8 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1: 26-38

Nafu li Nazaret kien fil-Gallilija. Nafu li x-xebba kienet toqgħod Nazaret u kienet mgħarrsa biex tiżżewweġ ma’ raġel, jismu Ġużeppi. Nafu li kien jisimha Marija. Dawn huma dettalji li nafu dwar l-identità ta’ Marija għax San Luqa dehrlu li kienu mportanti. Continue reading Evanġelju tal-Sibt 8 ta’ Diċembru 2018

Evanġelju tal-Ġimgħa 7 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 27-31

Matul dawn l-ewwel ġimgħatejn tal-Avvent, ma nistgħux ma nieħdux l-ewwel qari tal-quddiesa bħal sfond għall-Evanġelju. Is-siltiet magħżula għal-liturġija ta’ dawn il-ġimgħatejn (sas-16 ta’ Diċembru) huma meħuda mill-ktieb tal-profeta Iżaija, il-profeta tal-wegħda u tat-tama u tal-ħeġġa. Continue reading Evanġelju tal-Ġimgħa 7 ta’ Diċembru 2018

Xi jrid Alla?

Alla huwa misteru. Anzi! Il-misteru tal-misteri! Għax min jista’ jifhmu lil Alla? Mela mnalla li Ġesù, l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, sar bniedem għalina! Għax, kif jgħidilna eżattament l-prologu tal-vanġelu skont San Ġwann: Lil Alla għadu ħadd ma rah; imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan il-Missier (Ġw 1:18).

Continue reading Xi jrid Alla?