Il-Knisja fl-Ewropa favur il-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Emigrazzjoni

Il-Ħadd 9 ta’ Dicembru 2018: Il-Konferenzi tal-Isqfijiet Kattoliċi Ewropej intrabtu li jappoġġjaw il-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Emigrazzjoni li mistenni jkun adottat il-ġimgħa d-dieħla waqt laqgħa ta’ din l-organiżazzjoni dinjija. Continue reading Il-Knisja fl-Ewropa favur il-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Emigrazzjoni

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 3, 10-18): Il-ġimgħa l-oħra smajna ‘l Ġwanni jħeġġiġna biex nikkonvertu, i.e. mhux nagħmlu xi bidla kożmetika, iżda nbiddlu kompletament il-mod kif naħsbuha, u nerġgħu npoġġu l-valuri fl-iskala kif jixtieqha Alla: l-essenzjali fl-ewwel postijiet, u l-oħrajn wara. Ġwanni mbagħad kompla jgħid (3, 8): “Mela uru l-frott li jixraq lill-indiema,” i.e. wara li nkunu ħadna deċiżjoni li ninbidlu, rridu nsegwu l-konsegwenzi ta’ dil-konverżjoni.  Illum Ġwanni se jgħallimna x’għandhom ikunu dawn il-konsegwenzi biex inkunu ċerti li l-konverżjoni tagħna tkun vera u awtentika. Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Evanġelju tas-Sibt 15 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 17, 10-13

Kienu għadhom ma jistgħux jifhmu. Kienu għadhom kif rawh fil-glorja fuq it-Tabor ma’ Mosè u ma’ Elija, jitkellmu miegħu. Rawhom b’għajnejhom u semgħuhom b’widnejhom. L-evanġelisti jgħidulna x’raw imma jisktu fuq dak li semgħu. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 15 ta’ Diċembru 2018

Evanġelju tal-Ħamis 13 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 11-15

Meta kien fuq is-salib ħasbu li qed jgħajjat lil Elija. Tgħid ma semgħuhx jgħid li diġa ġie, jew insew? Elija ġie u jerġa’ jiġi jemmnu l-Lhud. U jiġi biex jagħti ċans lil min qatt ma ħataf l-opportunità, biex jirrivedi d-deċiżjonijiet li jkun ħa, deċiżjonijiet li tilfulu t-triq. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 13 ta’ Diċembru 2018