Evanġelju tat-Tlieta 18 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1, 18-24

Donnu l-iktar ħaġa normali. Donna ħaġa li tiġri kuljum lil kulħadd. It-tqala la hi ppjanata u lanqas mistennija mill-koppja. Il-qrab u l-ħbieb u r-raħal kollu kienu jistennewha u jixtiquha. Iżda kif ġraw l-affarijiet ix-xitan daħħal denbu bejn Ġużeppi Marija. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 18 ta’ Diċembru 2018

Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1, 1-17

Lejn tmiem is-sitt seklu il-Konċilju ta’ Saragossa kien daħħal l-obbligu li l-komuitajiet insara jiltaqgħu kuljum minn ġimgħa qabel il-Milied, mis-17 sat-23 ta’ Diċembru biex iħejju ruħhom aħjar għall-festa tal-Milied li tfakkar it-twelid ta’ dak li bata u miet u qam mill-mewt, ġrajjiet li jitfakkru imbagħad fil-qofol kollu tagħhom nhar l-għid il-Kbir tal-Mulej u l-Qawmien tiegħu mill-imwiet. Aktarx li dan seħħ ukoll minħabba li l-Insara kienu għadhom jiċċelebraw bil-kbir fl-istess żmien, il festi lil alla Ruman Saturnus. Continue reading Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018

The joy of Advent

As we know, the word advent comes from the Latin word adventus which means “coming”. Essentially, advent is a season that is concentrated on the coming of Our Lord Jesus Christ. Hence, advent is not simply concerned with the coming of Jesus at the solemnity of Christmas but also with his second coming. It is pivotal that we sincerely ask what kind of waiting are we engaging in.  Continue reading The joy of Advent