Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2019…

Bil-għajnuna ta’ Alla, Sena Ġdida ! – 2019.
Żmien biex nagħmlu l-gid u le id-deni.
Żmien li fih, jum wara jum, ninvestu fl-eternità.
Żmien biex ingawdu dak li hu sabih fid-dinja, mela le,
imma bla ma nagħmlu lil ħadd u lil xejn alla.
Wieħed hu Alla l-veru tagħna.
Għalih għandna ngħixu u nittamaw li ngawdu għall-eternità.
Jannar hu ddedikat lill-Isem Qaddis ta’ Ġesù –
Ismu jfisser: Jahweh Isalva – fih biss hemm is-salvazzjoni.
Nawguraw lil xulxin s-Sena t-Tajba fil-Mulej.

IL-ĦAMIS 3 ta’ JANNAR
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes , San Ġwann
8.30 am : Quddiesa
9.00 am : Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 4 ta’ JANNAR
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 8 ta’ JANNAR
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 9 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna Tal-Ħerba – Birkirkara
Fit-10.00 ta’ fil-għodu Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 11 ta’ JANNAR
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 14 ta’ JANNAR
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 15 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

L-ERBGĦA 16 ta’ JANNAR
Parroċċa Madonna ta’ Fatima G’Mangia
9.00 am: Quddiesa; 9.30 am: Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 17 ta’ MEJJU
Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 18 ta’ JANNAR
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦADD 20 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TLIETA 22 ta’ JANNAR
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 23 ta’ JANNAR
Bażilika Madonna Tal-Karmnu – Il-Belt Valletta
Fid-9.40 am: Purċissjoni interna bil-kwadru;
Fl-10.00 : Quddiesa, Supplika u Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 24 ta’ JANNAR
San Bastjan fil-Kripta – Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ JANNAR
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ JANNAR
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa RIL

IT-TNEJN 28 ta’ JANNAR
Festa: San Tumas d’Aquino
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 29 ta’ JANNAR
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-
9.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 31 ta’ JANNAR
Festa: San Ġwann Bosco
Sorijiet Dumnikani –
Madonna ta’ Pompei – Victoria Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

Ara poster bil-kulur: KALENDARJU

One thought on “Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2019”

  1. Nixtieq ghal darba ohra ninfurmak illi kull nhar ta Hams is sena kollha ukoll isier Adorazzjoni Ewkaristika imtella mil Komunita Kristu Rebbieh din issier fil parocca ta Fatima G`Mangia nibdw fis 7.15 pm Ruzarju –Quddiesa u wara Adorazzjoni

    Dejjem huk fi Kristu

    Vince Marshall

Leave a Reply

%d bloggers like this: