Evanġelju tal-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 41-52

Kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Ġużeppi kien raġel ġust jgħidilna San Mattew, għa xil-liġi kienet f’qalbu, f’moħħu u fuq il-kfef ta’ jdejh. Biha kien jaħseb, biha kien iħobb u biha kien jgħix f’dedikazzjoni sħiħa lil Alla u lejn martu Marijau ibnu putattiv. Marij akienet il-qaddejja tal-Mulej u dak li joħroġ minn fommu kien in-nifs li bih tgħix; ħa jsir minni skont kelmtek. Il-pellegrinaġġ għal Ġerusalemm ta’ kull sena fil-għid kien parti mill-ħajja tagħhom. Continue reading Evanġelju tal-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018