X’ikissirha l-familja?

Il-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza l-Konferenza Djoċesana 2019. Is-suġġett ta’ din is-sena ser ikun: “X’ikissirha l-familja? Kif naffrontaw l-isfidi ta’ llum”. Il-kelliema ewlenija ser ikun Ms. Carmen Delicata, family therapist u lecturer fl-Institute of Family Therapy (Malta). Il-Konferenza ser tinżamm nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar, mill-5.00pm sat-8.00pm, f’Villa Fiorita… issibu d-dettalji kollha fil-poster t’hawn taħt … Continue reading X’ikissirha l-familja?

The Holy Spirit

Monthly Reflection January 2019  by George Calleja

Who is the Holy Spirit? Some people might ask this question, especially if they do not know Jesus in a personal way. The basic answer to this question is found in John 14:16 ‘And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever’. Here Jesus is promising the Holy Spirit to His disciples. The promise is that the Holy Spirit will always be with the disciples. God will never abandon the disciples. Continue reading The Holy Spirit

Evanġelju tal-Erbgħa 2 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 19-28

Ix-xhieda ta’ Ġwanni kienet din: meta l-Lhud ta’ Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh: “Int min int?”. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 2 ta’ Jannar 2019