Evanġelju tal-Ħamis 3 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 29-34

Bħalma l-Knisja, fl-Avvent ħejjietna għall-misteru tal-Iben ta’ Alla li jsir bniedem għalina b’siltiet mill-Kotba Mqaddsa li jfakkruna fl-istedina kollha ta’ Alla biex nirrifletu dwar it-tweġiba tagħna, u bħalma fil-ġranet tal-Milied, fakkritna fir-rejaltà taż-żjara li saritilna, hekk ukoll matul dawn il-jiem ferji tal-Milied tfakkarna min hu dan li żarna. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 3 ta’ Jannar 2019