Evanġelju tat-Tnejn 7 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 4, 12-17. 23-25

Il-kelma li tiftħila din is-silta hija l-verb ‘warrab’ Ġesù. Ma jgħidilniex x’għamel Ġesù jew x’qal, iżda jgħdilna li warrab. Dan il-verb nisimgħuh ħafna drabi f’San Mattew meta Ġesù jew persunaġġi oħra jiddeċiedu li jaħarbu minn xi theddida jew sitwazzjoni. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 7 ta’ Jannar 2019”