Il-Madonna ta’ Pinu f’San Ġorġ

IL-MADONNA TA’ PINU ĠEJJA SAN ĠORĠ … GĦAT-TIENI DARBA

Is-sena 2019 hija waħda ferm speċjali għall-Knisja f’Għawdex. Dan għaliex il-kwadru għażiż u mirakoluż tal-Assunzjoni tal-Verġni Mbierka Ta’ Pinu qed jagħlaq 400 sena minn mindu tpitter minn Amadeo Perugino. Dan il-kwadru ntgħażel mill-Verġni Marija nfisha biex permezz tiegħu tagħti messaġġ ta’ tama lill-Għawdxin, lill-Maltin u lill-Insara ta’ kull żmien, hi u ssejħilna biex naslu għand Kristu permezz tagħha. Continue reading Il-Madonna ta’ Pinu f’San Ġorġ

Il-Papa f’Santa Marta: L-ispirtu tad-dinja negħlbuh bil-fidi

Il-Ħamis, 10 ta’ Jannar 2019: Biex l-imħabba tagħna lejn Alla tkun konkreta għandna nħobbu lil ħutna, jiġifieri nitolbu għalihom kemm jekk huma simpatiċi u wkoll jekk huma antipatiċi. Nitolbu wkoll għall-għadu tagħna u ma nimtlewx b’sentimenti ta’ għira, ma nqassux, għax dan ikisser lill-persuna. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-ispirtu tad-dinja negħlbuh bil-fidi

Quddiesa għall-Kittieba u Gurnalisti Għawdxin – Stedina

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Frangisk de Sales, Arċisqof ta’ Ġinevra u Patrun tal-Ġurnalisti li taħbat il-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019, dak inhar stess fil-5pm il-Ġurnalisti u Kittieba Għawdxin huma mistiedna li jattendu għall-Quddiesa mill-E.T.Mons Isqof Mario Grech. Continue reading Quddiesa għall-Kittieba u Gurnalisti Għawdxin – Stedina

It-tama nisranija

Ħsieb għax-xahar ta’ Jannar minn Angelo Xuereb

Qegħdin fil-bidu ta’ sena oħra. Ħafna jistaqsu: kif ser tkun din is-sena? X’esperjenzi ser inġarrab?

Żgur li matul din is-sena ser inġarrbu ħwejjeġ sbieħ u xi affarijiet oħra li ma jkunux għal qalbna. Niftakru f’dak li jgħid San Ġorġ Preca, li xejn ma joħroġ mis-santwarju ta’ Alla jekk mhux b’ordni jew permess. Continue reading It-tama nisranija