X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Knisja toffri akkomodazzjoni u ospitalità lill-immigranti
  Il-fenomenu tal-immigrazzjoni jeħtieġ soluzzjonijiet fuq livell Ewropew
 • Il-Ġimgħa Ekumenika 2019
 • Il-Parroċċa tal-Iklin
  Din is-sena se tgħin il-Knisja fil-Libja
 • Kalendarju tal-jiem u ċ-ċelebrazzjonijiet djoċesani
 • Festi f’Malta u f’Għawdex 2019
 • It-talb jibdel ir-realtà
 • In-nefqa fl-armamenti żdiedet għal livell rekord
 • Il-Papa jwissi dwar ‘id-dgħufija tal-ordni internazzjonali’
 • Il-liġi tal-abort m’għandha ebda forza morali… u l-Kattoliċi għandhom jirreżistuha
 • Qlubkom erfgħuhom ’il fuq lejn il-Mulej
 • Il-biża’ tal-Mulej hu l-bidu tal-għerf
 • Qabel ma nsibuk ma nistriħux
 • Profeta
 • Il-profil ta’ Tony Curmi
 • Solidarjetà ma’ tfal bl-HIV
 • Il-mistoqsija oħt il-għerf
 • Il-Magħmudija tal-Mulej
 • Int ibni l-għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi
 • Dak li qed jiġri lid-dar tagħna
  Ħsibijiet mill-Enċiklika tal-Papa Franġisku

Leave a Reply

%d bloggers like this: