L-Ordni ta’ Malta fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama

It-Tlieta 15 ta’ Jananr 2019: Sa mill-ewwel Jum Dinji taż-Żgħażagħ, lura fl-1984, l-Ordni Sovran ta’ Malta baqa’ jipprovdi servizz mediku, volontieri u għajnuna meħtieġa lill-uffiċjali tal-Vatikan li jorganizzaw dan l-avveniment.  Bħal dejjem volontiera mill-Ordni se jkunu preżenti għall-34 Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se jsir fil-Panama bejn it-22 u s-27 ta’ Jannar. Continue reading L-Ordni ta’ Malta fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama

Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi

Is-Sibt 12 ta’ Jannar 2019. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far.

Forsi narawha stramba li Ġesù, f’waħda mill-ewwel ġrajjiet tal-ħajja pubblika tiegħu, mar biex jitgħammed. Mar għand Ġwann il-Battista, li kien jgħammed lin-nies bl-ilma biex ifisser il-ħajja ġdida li daħlu għaliha wara li jistqarru dnubiethom. Ġwanni għażel l-ilma għaliex l-ilma jsaffi, inaddaf u jagħti l-ħajja. U għalhekk n-nies li kienu jersqu lejh biex jitgħammdu setgħu jifhmu l-iskop tal-magħmudija. Continue reading Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi

Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 40-45

Ma jistax kien f’xi wieħed mir-rħula jew bliet. Il-marid bil-lebbra qatt ma seta jersaq lejn fejn kienu joqgħodu n-nies. Kellhom jgħixu barra fil-kampanja, u meta jivvjaġġaw, jilbsu u jitgħattew b’ ċertu mod u huma u miexja jgħajtu u jwissu lil kulħadd li għaddejjin huma. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 29-39

Immedjatament wara li ppriedka u keċċa l-ispirtu ħażin mir-raġel, Ġesù baqa’ sejjer mad-dixxipli tiegħu għand Pietru u Indrì. Jidher li Pietru u ħuh ma baqgħux joqgħodu Betsajda, minn fejn ġew, iżda marru joqgħodu fid-dar ta’ Pietru f’Kafarnahum. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019

They departed to their own country by another way

The Solemnity of the Epiphany of Our Lord Jesus Christ, made me really reflect. Most of all what hit the nail on its head was the concluding verse taken from the Matthean Gospel pericope that the Church purposely chose for this great feast. They (the Magi) departed to their own country by another way (Matt 2:12). Continue reading They departed to their own country by another way