L-Ordni ta’ Malta fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama

It-Tlieta 15 ta’ Jananr 2019: Sa mill-ewwel Jum Dinji taż-Żgħażagħ, lura fl-1984, l-Ordni Sovran ta’ Malta baqa’ jipprovdi servizz mediku, volontieri u għajnuna meħtieġa lill-uffiċjali tal-Vatikan li jorganizzaw dan l-avveniment.  Bħal dejjem volontiera mill-Ordni se jkunu preżenti għall-34 Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se jsir fil-Panama bejn it-22 u s-27 ta’ Jannar. Continue reading L-Ordni ta’ Malta fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama

Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi

Is-Sibt 12 ta’ Jannar 2019. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far.

Forsi narawha stramba li Ġesù, f’waħda mill-ewwel ġrajjiet tal-ħajja pubblika tiegħu, mar biex jitgħammed. Mar għand Ġwann il-Battista, li kien jgħammed lin-nies bl-ilma biex ifisser il-ħajja ġdida li daħlu għaliha wara li jistqarru dnubiethom. Ġwanni għażel l-ilma għaliex l-ilma jsaffi, inaddaf u jagħti l-ħajja. U għalhekk n-nies li kienu jersqu lejh biex jitgħammdu setgħu jifhmu l-iskop tal-magħmudija. Continue reading Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi

Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 40-45

Ma jistax kien f’xi wieħed mir-rħula jew bliet. Il-marid bil-lebbra qatt ma seta jersaq lejn fejn kienu joqgħodu n-nies. Kellhom jgħixu barra fil-kampanja, u meta jivvjaġġaw, jilbsu u jitgħattew b’ ċertu mod u huma u miexja jgħajtu u jwissu lil kulħadd li għaddejjin huma. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 29-39

Immedjatament wara li ppriedka u keċċa l-ispirtu ħażin mir-raġel, Ġesù baqa’ sejjer mad-dixxipli tiegħu għand Pietru u Indrì. Jidher li Pietru u ħuh ma baqgħux joqgħodu Betsajda, minn fejn ġew, iżda marru joqgħodu fid-dar ta’ Pietru f’Kafarnahum. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019