Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-E.T. Mons. Mario Grech

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Jannar 2019: Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu.

Għeżież ħuti,
Fil-jiem li għaddew għexna mumenti sbieħ ħafna meta l-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu wasal f’xi wħud mill-parroċċi tagħna u rajna żgħar u kbar jifirħu madwar Ommna Marija. Għalkemm it-temp xitwi u kienu ġranet ferjali, il-poplu ma beżax jilqa’ lil Marija għandu. Continue reading Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-E.T. Mons. Mario Grech

Evanġelju tal-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 1-8

Fid-dar kien hekk hemm xi kittieba li nġabru minn kullimkien. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qed jgħid u jagħmel u biex tara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah. Continue reading Evanġelju tal-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019