Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-Parroċċa ta’ Santa Luċija

Il-Ħadd, 20 ta’ Jannar 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jibda l-viżta pastorali fil-parroċċa ta’ San Piju X f’Santa Luċija fejn se jiltaqa’ mat-tfal u l-adolexxenti tal-parroċċa, mal-operaturi pastorali, u mal-istudenti u l-istaff tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ St Thomas More. Il-Viżta Pastorali tintemm it-Tlieta, 29 ta’ Jannar 2019. Continue reading Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-Parroċċa ta’ Santa Luċija

Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 2, 13-17

Id-dixxipli m’għażilhomx kif ġie ġie. Lanqas ma għażilhom skont il-perfezzjoni tagħhom jew skont l-intenzjonijiet tajba tagħhom. Ma kienux l-iktar nies ta’ fama tajba u lanqas l-iktar irġiel qaddisin. Kienu nies li jgergru u jargumentaw u jindaħlu, ambizzjużi, kultant bl-aġenda moħbija tagħhom, beżżiegħa u kultant kapriċċċużi. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Jannar 2019

Il-plastic smile

Ħafna jaħsbuni li aqta’ kemm naf affarijiet! U forsi jaħsbu wkoll li aqta’ kemm jien bravu! Li l-kotba nikolhom! Ħbieb, nassigurakom li żgur li le! Ibda’ biex, ix-xogħol ta’ akkumpanjament mal-morda li l-Mulej sejjaħali għalih joħodli turrun ħin! Mela żgur li m’għandix ħin nagħmel kors wara l-ieħor! Inkella li naqra ktieb wara l-ieħor! Continue reading Il-plastic smile