Inutli nqim statwa tal-injam u f’qalbi nobgħod lil xi ħadd

Is-Sibt, 20 ta’ Jannar 2019: Quddiesa fil-festa liturġika ta’ San Sebastjan u f’għeluq il-75 sena mill-ewwel purċissjoni tal-istatwa titulari f’Ħal Qormi. Continue reading “Inutli nqim statwa tal-injam u f’qalbi nobgħod lil xi ħadd”

Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 2, 1-11

Seba’ mija u għoxrin litru fi flixken normali tal-inbid fi żmienna jimlew, bejn wieħed u ieħor, disa’ mija u sittin flixkun. Problema fejn se tpoġġihom aħseb u ara kif se tixrobhom. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019”