Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 2, 1-11

Seba’ mija u għoxrin litru fi flixken normali tal-inbid fi żmienna jimlew, bejn wieħed u ieħor, disa’ mija u sittin flixkun. Problema fejn se tpoġġihom aħseb u ara kif se tixrobhom. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019”