Il-Papa f’Santa Marta: L-istil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet

It-Tnejn, 21 ta’ Jannar 2019: Nistgħu naħsbu li ħafna Kattoliċi huma tajbin imma ma jġibux ruħhom ta’ Nsara tajbin. Il-veru stil tan-Nisrani hu dak li nsibu fil-Beatitudnijiet. Illum, it-Tnejn 21 ta’ Jannar 2019, il-Papa għamel dir-riflessjoni waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-istil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet

Investing in God’s grace

One of the most popular Russian saints, Saint Seraphim of Sarov, said in one of his spiritual conversations entitled On the Acquisition of the Holy Spirit: “Acquire the grace of the Holy Spirit also by practicing all the other virtues for Christ’s sake. Trade spiritually with them; trade with those which give you the greatest profit”. Why can’t I start investing “in God’s eternal bank” by practicing solely and entirely all virtues for Christ who is living in the person I come across?

Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16: 15-18

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù. Continue reading Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tal-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 7-12

Mhux kulħadd huwa konxju li l-Knisja ta’ Ġesù Kristu hija universali. Il-kelma ‘kattolika’ tfisser universali. U universali ma tfissirx li hija marbuta ma komunità waħda, parrokkjali jew djoċesana, kif kultant għandna t-tendenza li naħsbu. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 1-6

Dan ir-raba’ konfront ma seħħx b’kumbinazzjoni. Forsi normalment ma tantx nagħtu kas li fl-Evanġelju ta’ San Mark, uħud mill-mirakli li wettaq Ġesù huma marbutin ma’ dawn il-konfronti bejnu u bejn il-mibgħuta tal-awtoritajiet reliġjużi f’Ġerusalemm, li parti minn xogħolhom kien li jmorru kullfejn imur hu u jissidnikaw kull kellma li jgħid u kull mossa li jagħmel. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tat-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 31-40

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019