Il-Papa f’Santa Marta: L-istil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet

It-Tnejn, 21 ta’ Jannar 2019: Nistgħu naħsbu li aħna kattoliċi tajbin imma ma nġibux ruħna ta’ nsara tajbin. Il-veru stil tan-nisrani hu dak li nsibu fil-Beatitudnijiet. Illum it-Tnejn 21 ta’ Jannar il-Papa għamel dir-riflessjoni waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-istil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet”

Investing in God’s grace

One of the most popular Russian saints, Saint Seraphim of Sarov, said in one of his spiritual conversations entitled On the Acquisition of the Holy Spirit: “Acquire the grace of the Holy Spirit also by practicing all the other virtues for Christ’s sake. Trade spiritually with them; trade with those which give you the greatest profit”. Why can’t I start investing “in God’s eternal bank” by practicing solely and entirely all virtues for Christ who is living in the person I come across?

Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16: 15-18

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 7-12

Mhux kulħadd huwa konxju li l-Knisja ta’ Ġesù Kristu hija universali. Il-kelma ‘kattolika’ tfisser universali. U universali ma tfissirx li hija marbuta ma komunità waħda, parrokkjali jew djoċesana, kif kultant għandna t-tendenza li naħsbu. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 1-6

Dan ir-raba’ konfront ma seħħx b’kumbinazzjoni. Forsi normalment ma tantx nagħtu kas li fl-Evanġelju ta’ San Mark, uħud mill-mirakli li wettaq Ġesù huma marbutin ma’ dawn il-konfronti bejnu u bejn il-mibgħuta tal-awtoritajiet reliġjużi f’Ġerusalemm, li parti minn xogħolhom kien li jmorru kullfejn imur hu u jissidnikaw kull kellma li jgħid u kull mossa li jagħmel. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tat-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 31-40

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb. Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019”