Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 4, 21-30): Illum il-Vanġelu jkompli ma’ tal-Ħadd li għadda, fejn Ġesu ħabbar il-missjoni messijanika tiegħu. Ma ppriedka l-ebda prattika reliġjuża jew xi domma tal-fidi, imma bidu ta’ dinja fejn tirrenja l-ġustizzja, l-imħabba, il-maħfra u l-għaqda ta’ aħwa, ulied tal-istess Missier. Dinja fejn ħadd  mhu impur jew fil-qiegħ tas-soċjeta’ imma kulħadd indaqs.

aktar