Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jmiss se jsir fil-Portugall fl-2022

Fost ċapċip kbir u l-entużjażmu tas-seba’ mitt elf ruħ preżenti fil-Park Ġwanni Pawlu II għall-quddiesa tal-aħħar tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, tħabbar li l-Jum Dinji li jmiss se jsir fil-Portugall. Se tkun fil-fatt il-belt ta’ Liżbona, il-kapital tal-Portugall li se tilqa’ fl-2022 il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jmiss. Is-salib tal-Jum Dinji se jerġa’ lura fl-Ewropa wara li kien fi Krakovja l-Polonja fl-2016. Continue reading Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jmiss se jsir fil-Portugall fl-2022

Lejn ix-Xahar Missjunarju Straordinarju

VATIKAN — “Il-Knisja kollha, il-Knejjes kollha għad-dinja kollha”.  Lejn ix-Xahar Missjunarju Straordinarju

It-Tnejn 28 ta’ Jannar 2018: Belt tal-Vatikan (Agenzia Fides) -“Il-Knisja kollha, il-Knejjes kollha għad-dinja kollha” : din is-sentenza tal-Beatu Paolo Manna, Pime, li l-memorja liturġiku tiegħu kienet fis-16 ta ‘Jannar, ispira l-Jum ta’ l-ispiritwalita tal-Opri Pontifiċji Missjunarji, organizzat fiċ-“Ċentru Internazzjonali għall-Animazzjoni Missjunarja” (CIAM), imwaqqaf mill-Papa Pawlu VI u intitolat għal Beatu Manna. Continue reading Lejn ix-Xahar Missjunarju Straordinarju

Evanġelju tal-Erbgħa 30 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 4, 1-20

Wara ż-żjara li saritlu minn qrabatu li rieduh jeqaf mill-predikazzjoni tiegħu biex jisma’ dak li kellhom x’jgħidulu huma, Ġesù jirrifletti permezz ta’ din il-parabbola – il-bidwi li ħareġ jiżra’ u li fiha jgħidilna x’jiġri miż-żerriegħa. Hija riflesjoni fuq il-kelma li ġie biex iwassal. Hu stess ifisser dak likien qed jgħid. Hu kien jaf x’qed iseħħ, iżda ried lil dawk li jisimgħuh jifhmu huma wkoll. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 30 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tat-Tlieta 29 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 31-35

It-tieni darba li f’kapitlu 3 tal-evanġelju ta’ Marku, il-qraba ta’ Ġesù jiġi jfittxuh. Din id-darba il-qrab huma deskritti bħala ommu u ħutu. Jidher li Ġesù kien f’imkien magħluq, x’imkien ġewwa għax l-evanġelista jgħidilna li dawk li ġew ifittxuh baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 29 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tat-Tnejn 28 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 22-30

Ippruvaw jispjegaw dak li ħadd ma seta’ jifhem u ppruvaw jispjegawh skont il-preġudizzji li kienu niżlu bihom minn Ġerusalemm. U ħarġu ta’ ħmir b’argument loġiku u sempliċi. Jista’ l-kelb idur għal denbu, imma qatt jista jilħqu? Continue reading Evanġelju tat-Tnejn 28 ta’ Jannar 2019