Il-Papa f’Santa Marta: Neħtieġu l-umiltà u l-manswetudni

Il-Ħamis, 7 ta’ Frar 2019: Biex niftħu qlub ħaddieħor u nistednuhom għall-konverżjoni neħtieġu l-manswetudni, l-umiltà u l-faqar, fuq il-passi ta’ Kristu. Dalgħodu l-Papa Franġisku għamel omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta li fiha rrifletta dwar is-silta mill-Evanġelju skont San Mark li ttina l-liturġija tal-lum: messaġġ ta’ fejqan. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Neħtieġu l-umiltà u l-manswetudni

18 – Inpattihielu!

Xi għorrief u nies spiritwali indunaw li meta aħna jkollna bżonn nitgħallmu xi ħaġa, ningħataw id-diffikultajiet li għandna bżonn.

Huma ndunaw li l-kuntlarjetà hija l-għalliema tajba tagħna. Tajjeb għalhekk li nindunaw xi tkun qed tipprova tgħallimna, din l-għalliema, meta l-affarijiet ma jiġux kif irriduhom, jew meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u nħossu ġibda jew leblieba biex inpattuhielu. Continue reading 18 – Inpattihielu!

Il-Ħajja Ikkonsagrata

Kull 2 ta’ Frar, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-Tempju, issir ukoll iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Ħajja Ikkonsagrata. Għalhekk, f’dan il-Jum għażiż,  jien, bħala wieħed mill-ikkonsagrati tal-Mulej, ħassejt il-ħtieġa li npoġġi bilqiegħda u nferra’ ftit minn qalbi, magħkom, xi riflessjonijiet li l-Ispirtu s-Santu qed jagħtini għal dan il-Jum. Continue reading Il-Ħajja Ikkonsagrata

Evanġelju tal-Ħadd 10 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16, 15-20

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù. Continue reading Evanġelju tal-Ħadd 10 ta’ Frar 2019

Evanġelju tal-Ġimgħa 8 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 14-29

Jingħad li l-għawi ħu l-ġenn. Jista’ faċilment jidher li dawn it-tlieta minn nies ma kienx moħħhom f’siktu dakinar ta’ għeluq snin Erodi (tetrarka għax kien sultan minn erbgħa), u kif ngħidu wkoll, id-dnub ma jorqodx, minħabba f’hekk weħel ma’ rashom Ġwanni l-Battista, li, minħabba f’hekk, spiċċa bla ras hu. Continue reading Evanġelju tal-Ġimgħa 8 ta’ Frar 2019