Hail Mary

Greetings to you, wishing you all the best and hope you are in good health.

It is a pleasure for me to share with you the following ‘Monthly Reflection for February 2019  ‘Hail Mary’ which is also available through the website ‘Peace and unity in our lives’ with the address as:-

https://sites.google.com/site/peaceinunity/home/monthly-reflections

Monthly Reflection February 2019  ‘Hail Mary Continue reading Hail Mary

Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti

Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019: Kelmtejn mill-qalb tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, lill-adoloxxenti li fix-xhur li ġejjin ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar, fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Continue reading Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ħajja fiha valur meta tingħata

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Frar 2019: Fl-omelija tal-lum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku insista li l-ħajja fiha valur meta tingħata. Ir-riflessjoni tal-Papa kienet dwar is-silta tal-Evanġelju tal-ġurnata meħuda minn San Mark, li rrakkontatilna l-istorja tal-martirju ta’ Ġwanni l-Battista. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-ħajja fiha valur meta tingħata

Evanġelju tal-Erbgħa 13 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 14-23

Neħħuha minn raskom li hemm xi ħaġa materjali li tidħol fil-bniedem li tista’ tikkorrompih, tħassru jew itebbgħu. Huwa dak li joħroġ minnu li jagħmel ħsara l-ewwel u qabel kollox lilu u lil ħaddieħor. Kull ma jidħol fih jintgħażel u dak li ma jsiwiex jintrema mill-ġisem stess. Iżda dak li joħroġ minnu jkun ingħażel qabel joħroġ minħabba deċiżjonijiet, drawwiet u kultant anke tradizzjonijiet u meta joħroġ jagħmel ġid jew ħsara. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 13 ta’ Frar 2019

Spiritual wounds caused through conflicts and war

Short Reflection by George Calleja 

Even as I write, conflicts, wars and fights are happening in various parts of the world. Some conflicts are on a large scale, involving different countries, others are on a smaller scale, within the same country. These are caused because of different ideologies, corruption, political situations, religious or cultural beliefs and as a result of other situations which do not embrace peace, but hatred and disunity. Continue reading Spiritual wounds caused through conflicts and war