Lectio Divina għas-6 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (6, 17-26): Kulħadd jixtieq ikun ferħan u hieni. Il-problema hi kif wieħed se jikseb il-ferħ. Fil-Bibbja nsibu 27 mod kif nesprimu l-ferħ, għax, wara kollox, Alla ħalaqna biex inkunu ferħanin. Ħafna għorrief indikaw it-triq għall-ferħ, imma mhux kollha kienu tajbin. Fil-Lvant u fil-Greċja kienu jużaw dil-forma letterarja: “Imbierek int jekk tagħmel hekk, għax tikseb it-tali ħaġa.” Anki fis-Salmi nsibu dil-forma: “Imbierek dak (a) li ma jimxix bħas-slavaġ,  (b) li jieħu ħsieb il-fqar.” Kienet tintuża wkoll l-oppost: “Oj, hemm, x’mort għamilt b’idejk?” Xi wħud interpretaw ħażin din l-“Oj” u bidluha fi “gwaj għalik li għamilt hekk” bil-konsegwenza ta’ kastig minn Alla: “Gwaj għalik Korażim, Betsajda, intom Fariżej ipokriti..” Fil-Vanġelu Ġesu juża l-istess forma. Barra s-silta tal-lum insibu beatitudni oħra, 45 b’kollox, e.g. “Imbierka int li emmint”, “Imberkin dawk li ma rawx u emmnu.” Continue reading Lectio Divina għas-6 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

80 sena ilu il-Papa għall-ewwel darba fuq ir-radju

It-Tlieta 12 ta’ Frar 2019: Propju bħal-lum 88 sena ilu, għall-ewwel darba fl-istorja, l-Papa Piju XI inawgura l-istazzjon tar-radju tal-Vatikan, ġojjell teknoloġiku tal-fiżiku ċelebri Taljan, Guglielmo Marconi.  B’hekk il-maġisteru tal-papiet li sa dak iż-żmien kien isir biss bil-kitba, seta’ jasal madwar id-dinja kollha. Continue reading 80 sena ilu il-Papa għall-ewwel darba fuq ir-radju