Unusual Kindness … Innu/Kanzunetta għall-gimgħa ekumenika 2020

UNUSUAL KINDNESS – SONG ĠDIDA EKUMENIKA MINN MALTA

F’Jannar tas-sena d-dieħla, il-materjal għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara, ser jiġi  ppreparat minn Malta. It-tema meħuda mill-Atti tal-Appostli “AND THEY SHOWED US UNUSUAL KINDNESS”,  ġiet magħżula mill-Kumitat immexxi mill-Prof. Mons Hecor Scerri.  Joe C Aquilina ġie mitlub biex jikteb innu biex jintuża bħala riżorsa kull fejn tkun iċċelebrata din il-Ġimgħa ta’ Talb mad-dinja kollha. Continue reading Unusual Kindness … Innu/Kanzunetta għall-gimgħa ekumenika 2020

Epilepsy Toolkit bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż mill-Caritas

Il-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2019: Caritas Malta Epilepsy Association nidiet Epilepsy Toolkit bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, iffinanzjat mill-proġett PEKTUR, skema ta’ fondi pprovduti mill-Kummissarju għal-Promozzjoni ta’ Persuni b’Diżabbiltà, CRPD.  Is-Sur Frank Portelli, President CMEA, ippreżenta kopji lis-sur Oliver Scicluna, Kummissarju CRPD. Continue reading Epilepsy Toolkit bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż mill-Caritas

Il-Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani

Quddiesa u Adorazzjoni

Taħt id-direzzjoni tal-Vici Postulatur Fr Tony Sciberras u ta’ Mgr Anton Gouder, nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu fis-6.p.m. fil-Kappella ta’ St Catherine, H’Attard …
ser ssir Quddiesa u Adorazzjoni ta’ nofssiegħa għal dawn l-intennzjonijiet …

B’tifħir u radd il-ħajr lil Alla tal-grazzji li nqalgħu bl-intercessjoni tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani.
Biex isir talb lil Alla għal dawk il-persuni li qed jitolbu xi grazzja.
Biex isir talb lil Alla ħalli jekk hija r-Rieda Tiegħu, il-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani jkunu dikjara Beati.
Kulħadd huwa mistieden u mħeġġeg li jieħu sehem.
Ara l-poster hawn taħt …

Continue reading Il-Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani

L-abort mhuwiex il-vera għajnuna li għandhom bżonn l-ommijiet bi tqala mhux mistennija

Il-Fondazzjoni Life Network tinnota bi tħassib li fl-aħħar sigħat, jidher li organizzazzjoni barranija bl-isem “Abortion Support Network” bdiet tirreklama servizzi ta’ għajnuna finanzjarja lil nisa Maltin li jixtiequ jabortixxu t-tarbija tagħhom barra minn Malta. Continue reading L-abort mhuwiex il-vera għajnuna li għandhom bżonn l-ommijiet bi tqala mhux mistennija