Evanġelju tat-Tnejn 18 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 8, 11-13

L-arroganza tagħhom ma setgħux iżommuha lura. Il-bniedem li jaħseb limiss is-sema b’idejh jasal biex ma jkunx jista’ jaħbi s-superjvja u r-ras iebsa tiegħu, anzi jsir kburi biha, jgħix biha, issir il-ħobżna ta’ kuljum meħtieġa għalih biex iżomm il-pożizzjoni li jaħseb li jkun kiseb. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 18 ta’ Frar 2019”