Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum

It-Tlieta, 19 ta’ Frar 2019: Id-dilluvju u l-gwerer tal-lum. Il-Papa Franġisku sostna li hemm linja ma taqta’ xejn bejn dak li jirrakkonta l-Ktieb tal-Ġenesi u dak li qed ngħixu llum. Franġisku fakkar fit-tbatija tat-tfal bil-ġuħ u orfni, l-aktar dgħajfa, il-foqra li jħallsu l-kont ta’ dan. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum

L-Azzjoni Kattolika f’Malta qed tiċċelebra anniversarju importanti

It-Tlieta 19 ta’ Frar 2019: Seba’ snin wara l-pubblikazzjoni tal-Enċiklika Urbi Arcano tal-Papa Piju XI,  ir-Rev. Prof. Daniel Callus OP waqqaf il-“Lega Universitaria Cattolica Maltese”. L-istatut ġie approvat mill-Arċisqof Mawru Caruana fid-19 ta’ Frar 1930. Dan kien il-bidu tal-Azzjoni Kattolika f’Malta. Continue reading L-Azzjoni Kattolika f’Malta qed tiċċelebra anniversarju importanti

Protezzjoni tal-Minuri: L-Arċisqof Scicluna jgħid li s-silenzju hu inaċċettabbli

It-Tlieta 19 ta’Frar 2019: L-Arċisqof Charles Scicluna insista fuq l-importanza li l-Knisja ssir il-post sigur li għandha tkun. Huwa qal li dan hu l-għan tas-summit li qed jorganizza l-Papa Franġisku fuq l-abbuż sesswali fil-Knisja. Continue reading Protezzjoni tal-Minuri: L-Arċisqof Scicluna jgħid li s-silenzju hu inaċċettabbli

The Christian barometer

In his message for the 27th Word Day of the Sick 2019, Pope Francis wrote: The joy of generous giving is a barometer of the health of a Christian. If I profess to be a Christian am I being a cheerful giver? Do I feel responsible in promoting the healthy and saving culture of self-giving, generosity, solidarity and of gift?

Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 6, 27 – 38): Il-Ħadd li għadda rajna kif Ġesu feraħ lid-dixxipli għax għamlu għażla tajba. L-aħħar “henjin” kienet għax se jiltaqgħu mal-persekuzzjoni minħabba li l-proposta ta’ Ġesu hi differenti minn dak li jiddettalna l-istint tagħna. Għalhekk ħafna jsibuha iebsa biex jaċċettawha. Jekk in-Nisrani jirraġuna u jitkellem bħal dawn, ħadd mhu se jkellmu. Imma jekk jinkarna l-Vanġelu f’ħajtu, se jheżżeż l-ordni stabbilit u l-imġieba ta’ dawk li qatt ma semgħu kliem Ġesu. Bil-fors se jiġi kkritikat, emarġinat jekk mhux ukoll ippersegwitat.  Kif se jġib ruħu n-Nisrani f’din is-sitwazzjoni? Continue reading Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena “Ċ”