X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 24 ta’ Frar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • It-tfal u ż-żgħażagħ vittmi ta’ abbużi sesswali
  Isqfijiet jiddiskutu r-responsabbiltà tagħhom li joffru protezzjoni żgura
 • Proġett ieħor mill-Patrijiet Franġiskani
  Ħajja b’dinjità
 • Napprezzaw is-sinifikat tal-Quddiesa tal-Ħadd
 • L-attendenza għall-Quddies tal-Ħadd fil-parroċċi
 • Arċipriet u kappillan ġdid għall-parroċċi tas-Siġġiewi u Ħ’Attard
 • Ftehim ta’ kważi 4 miljun ma’ Caritas Malta
 • ‘Musical’ dwar San Ġwanni Pawlu II
 • Kelmtejn mill-qalb lill-adolexxenti li fix-xhur li ġejjin se jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof
 • Jiltaqa’ s-summit tal-Isqfijiet dwar l-abbużi sesswali
  Il-Papa verament jinteressah mill-iżbalji li saru fil-passat
 • Konfermati għal darb’oħra t-tbatijiet li jgħaddu minnhom it-tfal ta’ ġenituri
 • Il-Kardinal Kevin Farrell maħtur Camerlengo
 • L-Editorjal
  Ristrutturar tal-Knisja fl-ambitu taċ-ċensiment dwar l-attendenza għall-Quddies tal-Ħadd
 • Il-veru żvilupp
 • Kulħadd jgħix ir-responsabbiltà tiegħu
 • Henjin intom il-morda
 • Ġieħ lil min jistħoqqlu
 • Il-ġustizzja fi ħdan il-Knisja
 • It-tmien beatitudnijiet tal-politiċi
 • Il-profil ta’ Marcelline Agius
 • Għix ħajtek!
 • Il-Beata Adeodata Pisani
 • Lest nafda lil Alla
 • Ġesù jħares b’imħabba lejn il-ħolqien

Leave a Reply

%d bloggers like this: