Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 27-38

Il-proposta ta’ Ġesù mhix ġdida. Forsi hi ġdida għall-bniedem imma żgur mhix ġdida għal Alla.

Fiha nnifisha turi kemm Alla jixtieq u jrid li l-bniedem ikun bħalu; qed jagħtih il-possibiltà li jħobb bħalu. Il-bniedem jaħseb li juri s-setgħa tiegħu iktar kemm jirkeb u jgħaffeġ fuq bnedmin oħra; Alla juri l-qawwa tiegħu billi jaħfer, jgħader, iħenn u jħobb. Continue reading Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Frar 2019

Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 2-13

Normalment kien jitla’ fuq l-għolja jew fuq il-muntanja biex jitlob. Għalih l-intimità mal-missier fit-talb hija l-għajn ta’ kull deċiżjoni biex jagħraf, jilqa’ u jwettaq ir-rieda ta’ Alla bla ebda kundizzjoni; il-mument fejn dak ljrid Alla, isir dak li jrid il-bniedem. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Frar 2019