Adorazzjoni Ewkaristika matul Marzu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Reġa’ wasal Randan ieħor, Ir-Randan tal-2019.
Grazzja oħra; ma nafux ikollniex Randan ieħor f’ħajjitna.
Dan hu ż-Żmien it-Tajjeb; Dan hu Jum is-Salvazzjoni.
Stedina oħra biex nirrestawraw ruħna u ħajjitna.
Ara kwadru wara restawr kif jerġa’ jsir qisu ġdid fjamant; Hekk għandu jservi għalina dan ir-Randan.
Stedina biex nagħmlu ‘face-lift’ komplet ta’ ħajjitna.
Ma nitilfux grazzja hekk kbira u prezzjuża.
————————————————

IL-ĠIMGĦA 1 ta’ MARZU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 5 ta’ MARZU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 6 ta’ MARZU
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 7 ta’ MARZU
Parrocca Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ MARZU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 11 ta’ MARZU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 12 ta’ MARZU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 13 ta’ MARZU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 14 ta’ MARZU
Knisja Madonna tal-Karmnu – l-Imdina Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 15 ta’ MARZU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦADD 17 ta’ MARZU
Santwarju Madonna Tal-Mellieħa
7.00 pm: Adorazzjoni

IT-TNEJN 18 ta’ MARZU
Kripta San Bastjan Ħal Qormi Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 20 ta’ MARZU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ MARZU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 25 ta’ MARZU
Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 26 ta’ MARZU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 27 ta’ MARZU
Santwarju Madonna Tal-Karmnu – l-Belt Valletta Fid-9.40am Purċissjoni interna bil-kwadru ;
10.00 am: Quddiesa bis-Supplika Wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 28 ta’ MARZU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 29 ta’ MARZU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 29 ta’ MARZU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa

Ara Poster bil-kulur minn hawn: 03 KALENDARJU ADOR.MARZU 2019 BIL-KULUR

Ara Poster dwar l-Erbgħa 27 ta’ Frar 2019: 01 poster Tal-Karmnu Jannar 2019 (1)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: