Ix-xokk!

Kulħadd semagħha l-istatistika dwar l-attendenza tal-quddiesa tal-Ħadd. In-numru ta’ dawk li jattendu għall-quddiesa tal-Ħadd issa niżel sewwa! Skont l-istħarriġ li sar f’Diċembru tal-2017 nstab li mas-37 fil-mija biss jmorru għall-quddiesa tal-Ħadd. Għalina, li aħna Kattoliċi, u li nħobbu l-Knisja, mela li nħobbu l-għaqda ta’ bejnietna, li hi l-Knisja, dan hu, mingħajr dubju, xokk! U xokk mill-kbar nett! Continue reading “Ix-xokk!”

Evanġelju tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 30-37

L-Evanġelista Marku, kontinwament jistaqsi Ġesù min hu. Għal min qed jipprova jsir jafu, dak li jrid jilqa’ l-fidi u jemmen fih, din il-mistosqija hija mportanti; biex temmen f’xi ħadd trid issir tafu, trid tkun taf min hu, x’isarraf, x’jaħseb, kif iġib ruħu. Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 14-29

Meta Raffaello pinġa t-trasfigurazzjoni il-kwadru qasmu fi tnejn; fuq naraw it-trasfigurazzjoni u Ġesù, Mose u Elija u t-tlitt dixxipli magħżula jiffurmaw trijanglu bejniethom; isfel naraw id-dixxipli u n-nies jargumentaw magħhom jiffurmaw trijanglu ieħor. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Frar 2019”