Ix-xokk!

Kulħadd semagħha l-istatistika dwar l-attendenza tal-quddiesa tal-Ħadd. In-numru ta’ dawk li jattendu għall-quddiesa tal-Ħadd issa niżel sewwa! Skont l-istħarriġ li sar f’Diċembru tal-2017 nstab li mas-37 fil-mija biss jmorru għall-quddiesa tal-Ħadd. Għalina, li aħna Kattoliċi, u li nħobbu l-Knisja, mela li nħobbu l-għaqda ta’ bejnietna, li hi l-Knisja, dan hu, mingħajr dubju, xokk! U xokk mill-kbar nett! Continue reading Ix-xokk!

That motivating statistic!

Many have heard the recent statistic, mainly that only 36% of the Catholic fold attends regularly at the Sunday Mass. As it has been reported in various local media portals such a drop in Sunday Mass surely has hit hard the believing community throughout Malta. The stastic has sent some messages that it is all the more worth it to give heed to. Continue reading That motivating statistic!

Evanġelju tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 30-37

L-Evanġelista Marku, kontinwament jistaqsi Ġesù min hu. Għal min qed jipprova jsir jafu, dak li jrid jilqa’ l-fidi u jemmen fih, din il-mistosqija hija mportanti; biex temmen f’xi ħadd trid issir tafu, trid tkun taf min hu, x’isarraf, x’jaħseb, kif iġib ruħu. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2019

Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 14-29

Meta Raffaello pinġa t-trasfigurazzjoni il-kwadru qasmu fi tnejn; fuq naraw it-trasfigurazzjoni u Ġesù, Mose u Elija u t-tlitt dixxipli magħżula jiffurmaw trijanglu bejniethom; isfel naraw id-dixxipli u n-nies jargumentaw magħhom jiffurmaw trijanglu ieħor. Continue reading Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Frar 2019