Evanġelju tal-Ħamis 28 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 41-50

Fid-dar ta’ Pietru, Ġesù kien midħla wkoll ta’ wliedu, u kien wieħed minnhom li ftit qabel ħaddnu bejn dirgħajh biex jispjega lid-dixxipli li d-diskors ta’ bejniethom fuq min kien l-akbar, kien inurtli. Ma’ dan żied li min jilqa’ lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin ikun jilqa’ lilu u permezz tiegħu lill-Missier li bagħtu. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 28 ta’ Frar 2019”