Evanġelju tal-Ħamis 28 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 41-50

Fid-dar ta’ Pietru, Ġesù kien midħla wkoll ta’ wliedu, u kien wieħed minnhom li ftit qabel ħaddnu bejn dirgħajh biex jispjega lid-dixxipli li d-diskors ta’ bejniethom fuq min kien l-akbar, kien inurtli. Ma’ dan żied li min jilqa’ lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin ikun jilqa’ lilu u permezz tiegħu lill-Missier li bagħtu. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 28 ta’ Frar 2019

Brażil: Assemblea kontinentali tal-Opri Missjunarji Pontifiċji

Lejn ix-xahar straordinarju tal-Missjoni. “Il-missjoni ad gentes… trid tkun konkreta f’dinja tal-globaliżżazzjoni. Dan isir billi jkun hemm bażi missjunarja ta’ konverżjoni u kura pastorali fuq livell parrokkjali…” – Dun Maurício Da Silva Jardim, Direttur tal-Opri Missjunarji Pontifi`ji (Missio) fil-Brażil. Continue reading Brażil: Assemblea kontinentali tal-Opri Missjunarji Pontifiċji

Evanġelju tal-Erbgħa 27 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-40

Ġwanni, ‘bin ir-ragħad’ jidher donnu estremista; jew abjad jew iswed, jew magħna jew kontra tagħna. Li kieku ma nafux minn fejn kien jew min hu, malajr konna naħsbu li hu wieħed minna l-maltin għax moħħu jirraġuna eżatt bħal tagħna; il-magna tal-ħsieb tiegħu inħadmet fuq din il-gżira u ġiet esportata x’imkien ieħor; jew qattiel jew alla. Il-ħsieb tan-nofs u tal-loġika ma jeżistix. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 27 ta’ Frar 2019