Brażil: Assemblea kontinentali tal-Opri Missjunarji Pontifiċji

Print Friendly, PDF & Email

Lejn ix-xahar straordinarju tal-Missjoni. “Il-missjoni ad gentes… trid tkun konkreta f’dinja tal-globaliżżazzjoni. Dan isir billi jkun hemm bażi missjunarja ta’ konverżjoni u kura pastorali fuq livell parrokkjali…” – Dun Maurício Da Silva Jardim, Direttur tal-Opri Missjunarji Pontifi`ji (Missio) fil-Brażil.

Aqra iktar hawn:
http://www.fides.org/en/news/65632-AMERICA_BRAZIL_Continental_Assembly_of_the_PMS_what_does_missio_ad_gentes_mean_in_today_s_globalized_world_Towards_the_Extraordinary_Missionary_Month

Leave a Reply

%d bloggers like this: