L-Ewwel Quddiesa għar-rikonċiljazzjoni ċċelebrata fil-knisja Siro-Kattolika ta’ Mosul

Il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu 2019: Wara ż-żmien twil ta’ okkupazzjoni ġiħadista f’Mosul, u iżjed minn tmintax-il xahar mill-ħelsien, ġiet iċċelebrata l-ewwel Quddiesa fil-Knisja Siro-Kattolika ta’ San Tumas fit-28 ta’ Frar. Għaliha kienu preżenti wkoll membri musulmani u oħrajn minn minoranzi mhux insara, f’sinjal ta’ rikonċiljazzjoni mixtieqa bejn id-diversi oqsma tal-popolazzjoni lokali. Continue reading L-Ewwel Quddiesa għar-rikonċiljazzjoni ċċelebrata fil-knisja Siro-Kattolika ta’ Mosul

Mill-Beata Adeodata Pisani nitgħallmu ngħixu r-rabta sħiħa ma’ Alla

It-Tnejn, 25 ta’ Frar 2019. Fl-omelija fil-festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani, l-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi fakkar li l-Beata Maria Adeodata ssejħet bir-raġun “ġawhra umli tal-ħajja kkonsagrata u monastika. Continue reading Mill-Beata Adeodata Pisani nitgħallmu ngħixu r-rabta sħiħa ma’ Alla