Laqghat ta’ Parenting Skills: Kif ngħaddu valuri tajbin lill-uliedna?


Il-laqgha li jmiss fis-serje ta’ laqghat ta’ Parenting Skills, organizzati mill-Kummissjoni Familja, ser tinzamm nhar il-Gimgha li gej, 8 ta’ Marzu, fis-7.30pm.  Il-kelliem ser ikun Fr. Paul Galea (psikologu)  u s-suggett tal-laqgha ser ikun: Kif ngħaddu valuri tajbin lill-uliedna(Teaching Your Child Values and Morals). Ara poster …

flyer laqgha nr 7

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.