Laqghat ta’ Parenting Skills: Kif ngħaddu valuri tajbin lill-uliedna?

Print Friendly, PDF & Email

Il-laqgha li jmiss fis-serje ta’ laqghat ta’ Parenting Skills, organizzati mill-Kummissjoni Familja, ser tinzamm nhar il-Gimgha li gej, 8 ta’ Marzu, fis-7.30pm.  Il-kelliem ser ikun Fr. Paul Galea (psikologu)  u s-suggett tal-laqgha ser ikun: Kif ngħaddu valuri tajbin lill-uliedna(Teaching Your Child Values and Morals). Ara poster …

flyer laqgha nr 7

Leave a Reply

%d bloggers like this: