Għaliex insumu, nitolbu u nagħmlu karità fir-Randan?

L-Erbgħa, 6 ta’ Marzu 2019: “Fil-bidu ta’ dan ir-Randan Imqaddes il-Mulej jitlobna li t-triq li qbadna jkollha bħala xhud, lill-Missier.”  Dan kien il-kliem li bih l-Arċisqof Charles J. Scicluna beda l-Omelija tiegħu waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Continue reading Għaliex insumu, nitolbu u nagħmlu karità fir-Randan?

Kalkutta, pellegrini Ċinisi jitolbu fuq il-qabar ta’ Mother Teresa

L-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019:Mother Theresa, fundatriċi tal-Missjunarji tal-Karità qatt ma rnexxielha ddaħħal is-sorijiet tagħha fiċ-Ċina. Madankollu il-messaġġ tagħha ta’ mħabba u karità għall-ifqar fost il-fqar ispira assoċjazzjoni lokali ta’ lajċi. Din illum tgħodd iktar minn 6,000 membru, li qed jaqdu lill-fqar u lill-morda. Continue reading Kalkutta, pellegrini Ċinisi jitolbu fuq il-qabar ta’ Mother Teresa

Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6.16-18

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tippreżentalna litanija qasira u prattika dwar l-għodod Alla jħeġġiġna biex nużaw għall-ksib tal-perfezzjoni u kif nistgħu nużawhom biex ikollna ħlas quddiem Missierna li hu fis-smewwiet. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019