Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju fil-Parroċċa tal-Iklin

Is-Sibt, 9 ta’ Marzu 2019: L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jagħmel l-ewwel viżta pastorali tiegħu fil-Parroċċa tal-Familja Mqaddsa fl-Iklin, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u l-adolexxenti tal-parroċċa, mal-operaturi pastorali, mas-saċerdoti tal-komunità kif ukoll mal-membri tal-Kunsill Lokali. L-Isqof Galea-Curmi se jbierek ukoll il-Prayer Spaces tar-Randan u anke jitlob mat-tfal. Il-Viżta Pastorali tintemm il-Ħamis, 14 ta’ Marzu 2019. Continue reading Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju fil-Parroċċa tal-Iklin

Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 27-32

Levi ta’ Alfew kien publikan; ġabbâr tat-taxxi għall-ħakkiem Rumani. Ma kien jaħmlu ħadd, lanqas Pietru in-negozjant. Minħabba l-mod kif kien jaqla’ x’jiekol, u jsir sinjur, kien bniedem ta’ ċertu livell ta’ skola. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Marzu 2019