Il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

Illum il-Ħadd, 10 ta’ Marzu 2019, f’Ħaż-Żabbar, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser imexxi l-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja flimkien mal-kappillani, il-kleru, reliġjużi, rappreżentanti tas-soċjetajiet ċivili, għaqdiet tal-parroċċa u bosta pellegrini. Continue reading “Il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar”