Għaqda li tgħallem lit-tfal dwar is-sbuħija tal-Ewkaristija

It-Tlieta 12 ta’ Marzu 2019: In-nuqqas ta’ attendenza fil-Knejjes Kattoliċi f’ċerti pajjizi madwar id-dinja, l-aktar fl-Ewropa u l-Istati Uniti jista’ jintgħeleb b’inizjattiva li bdiet fl-Irlanda mit-tfal tal-Grupp Ewkaristiku li marru l-Iskozja biex jgħallmu lit-tfal ta’ dak il-pajjiż dwar is-sbuħija tal-Adorazzjoni u l-preżenza ta’ Kristu fl-Ewkaristija. Continue reading Għaqda li tgħallem lit-tfal dwar is-sbuħija tal-Ewkaristija

Il-Papa għall-Eżerċizzi Spiritwali

It-Tlieta 12 ta’ Marzu 2019: Il-Ħadd li għadda, fl-4.00pm il-Papa Franġisku flimkien mal-kardinali u l-isqfijiet tal-Kurja ta’ Ruma marru Ariccia, ftit bogħod minn Ruma, biex fid-dar “Casa del Divin Maestro”, jagħmlu ġimgħa eżerċizzi spiritwali mmexxijin mill-monaku Benedittin Bernardo Francesco Maria Gianni. Continue reading Il-Papa għall-Eżerċizzi Spiritwali

Libanu: Żgħażagħ Insara u Musulmani jiċċelebraw il-Festa Marjana tat-Tħabbira tal-Mulej

It-Tlieta 12 ta’ Marzu 2019. Għal dawn l-aħħar disa’ snin, il-festa Marjana tat-Tħabbira tal-Mulej ġiet iċċelebrata bħala festa nazzjonali fil-Libanu. L-intezzjoni ta’ dan il-jum nazzjonali hija li jinstab punt ta’ konverġenza bejn komunitajiet Insara u Musulmani permezz tad-devozzjoni lejn Marija. Continue reading Libanu: Żgħażagħ Insara u Musulmani jiċċelebraw il-Festa Marjana tat-Tħabbira tal-Mulej

Konferenza dwar ir-Reliġjonijiet u l-Iżvilupp Sostenibbli: Intervista ma’ Lord Nicholas Henry Bourne

It-Tnejn 11 ta’ Marzu 2019. Bejn is-7-9 ta’ Marzu 2019 id-Dikasteru għall-Promozzjoni tal-Iżvilupp Integrali tal-Bniedem u l-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż oganiżżaw konferenza fil-Vatikan bl-isem “Reliġjonijiet u l-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli: Nisimgħu l-karba tal-art u tal-foqra.”
Continue reading Konferenza dwar ir-Reliġjonijiet u l-Iżvilupp Sostenibbli: Intervista ma’ Lord Nicholas Henry Bourne

Laqgħat f’Għawdex minn Dun Anton Teuma

Matul dan ir-Randan, kull nhar ta’ Sibt fit-8.00pm, Dun Anton Teuma ser ikun qed jagħmel riflessjoni fuq silta mill-Vanġelu….. mixja matul ir-Randan bi preparazzjoni għall-festi tal-Għid. Il-laqgħat jinżammu fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, Victoria, Għawdex.