Eżerċizzi tar-Randan tal-Professjonisti

Print Friendly, PDF & Email
Eżerċizzi tar-Randan tal-Professjonisti
Il-Moviment tal-Professjonisti u l-Gradwati tad-Djoċesi t’Għawdex qed jistieden lill-membri tal-Professjonijiet u Gradwati (anke koppji u dawk li għal xi raġuni ma jistgħux jattendu f’postijiet jew ħinijiet oħra) għall-Eżerċizzi tar-Randan.

Dawn ser isiru min nhar it-Tnejn l-1 t’April sal-Ġimgħa 5 t’April 2019 (li tkun il-Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar) fil-Knisja ta’ Santu Wistin ir-Rabat fis-7.30pm mill-W.R. Dun Geoffrey G. Attard M.Th., M.Lit.
 
Lenten Exercises for Professionals
The Professionals and Graduates Movement of the Gozo Diocese is inviting members of the Professions and Graduates (including couples and anyone who for one reason or other cannot attend elsewhere) for this year’s Lenten Exercises.  The spiritual talks will be held at St. Augustine’s Church in Victoria from Monday 1st April to Friday 5th April 2019 (it will be the Mass of the First Friday of the Month) at 7.30pm by Rev. Geoffrey G. Attard M.Th., M.Lit.
%d bloggers like this: