Fl-Iskola ta’ Marija

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-Grupp Kultura Marjana – 26 ta’ Frar 2019 fil-Knisja ta’ San Ġakbu, Valletta

Il-Grupp Kultura Marjana twaqqaf bl-iskop li jħeġġeġ fil-membri l-imħabba lejn Marija u l-apprezzament għad-devozzjoni Marjana kif espressa fil-kultura Maltija, speċjalment fil-patrimonju artistiku li għandna. Għalhekk isiru żjarat lil diversi santwarji Marjani f’Malta u f’Għawdex, li għandhom tant espressjonijiet sbieħ ta’ mħabba lejn Marija. Continue reading Fl-Iskola ta’ Marija

Matul is-sitt snin tal-Pontifikat ta’ Franġisku

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019: F’sitt snin ta’ pontifikat, il-Papa Franġisku ipprietka aktar minn 1000 omelija li minnhom aktar minn 670 fil-quddies minn Dar Santa Marta eżempju ta’ lectio divina ħajja u attiva. Aktar minn 1200 diskors pubbliku, 264 katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa (ġojjelli żgħar ta’ kummenti spiritwali fuq dawn it-temi: il-Kredu, is-Sagramenti, id-Doni tal-Ispirtu s-Santu, il-Knisja, il-familja, il-ħniena, it-tama nisranija, il-Quddiesa, il-Magħmudija, il-Griżma, il-Kmandamenti, it-talba tal-Missierna). Continue reading Matul is-sitt snin tal-Pontifikat ta’ Franġisku

Sitt snin ilu bħal-lum il-Papa Franġisku nħatar bħala l-266 Suċċessur ta’ Pietru

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019: F’għeluq is-sitt sena mill-ħatra tal-Papa Franġisku, il-vatikanista Andrea Tornielli ta ħarsa fuq fuq dwar il-pontifikat tal-266 Suċċessur ta’ Pietru.  Is-sena li ninsabu fiha hi mmarkata minn żewġ avvenimenti sinodali, dak tal-bidu dwar il-ħarsien tal-minuri, li fih ħadu sehem il-presidenti tal-konferenzi episkopali tad-dinja kollha, li sar fi Frar li għadda, u s-Sinodu speċjali l-ieħor li se jsir f’Ottubru, dejjem fil-Vatikan, dwar l-Amażonja. Continue reading Sitt snin ilu bħal-lum il-Papa Franġisku nħatar bħala l-266 Suċċessur ta’ Pietru

L-Ibliet irridu jiskopru mill-ġdid il-vokazzjoni universali tagħhom

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019. Patri Bernardo Francesco Maria Gianni lbieraħ mexxa l-meditazzjoni fir-raba’ jum tal-irtir ta’ Papa Franġisku u l-Kurja Rumana. Patri Bernardo tkellem dwar il-ħtieġa tal-Ibliet tad-dinja kolla li jiskopru mill-ġdid il-vokazzjoni universali tagħhom li jkunu xbiha ta’ Ġerusalem tas-sema hawn fl-art; postijiet ta’ rikonċiljazzjoni, paċi u laqgħa. Continue reading L-Ibliet irridu jiskopru mill-ġdid il-vokazzjoni universali tagħhom

Ktieb għat-tfal bit-tifsira tat-Talba tal-Quddiesa

Fl-okkażjoni ta’ mixja ta’ katekeżi li saret fil-Parroċċa ta’ San Ġorġ mal-familji u t-tfal matul il-Ħdud ta’ Jannar u Frar dwar it-tifsira tat-talba tal-Quddiesa, tqassam lil kull familja ktieb bit-tagħlim tal-Papa Franġisku dwar is-suġġett (bil-Malti). Il-pubblikazzjoni fiha wkoll tpinġijiet oriġinali tas-seminarista Carlos Fernando Vargas Tobar. Ktieb ħelu kollu bil-kulur. Continue reading Ktieb għat-tfal bit-tifsira tat-Talba tal-Quddiesa