Kors dwar ‘l-Isqtarrijiet’ ta’ Santu Wistin

Print Friendly, PDF & Email

Ngħarrfu lis-semmiegħa kollha ta’ RADJU MARIJA li bejn Ottubru 2019 u Marzu 2020, ġewwa l-ISTITUT AGOSTINJAN f’tal-Pjeta’, sejjer isir kors ta’ 15 il-laqgħa dwar l-ISTQARRIJIET ta’ Santu Wistin. Għal iktar tagħrif ċempel: 2124 9407 – mob. 7929 4177.

%d bloggers like this: