Adorazzjoni Ewkaristika matul April 2019

Wasalna ghall-quċċata tas-Sena Liturġika: Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Fidwa tagħna –Il-Misteru Paskali – il-Mewt u l-Qawmien tal-Mulej. Jalla miegħu ngħaddu aħna wkoll mill-proċess ta’ mewt għall-ħajja. Dan għandu jkun proċess kontinwu tul ħajjitna; Metamorfosi li tibqa’ għaddejja – Metanoia – konverżjoni kontinwa. Din hi l-ħajja tan-Nisrani – sa ma niksbu l-perfezzjoni fi Kristu Sidna. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul April 2019”