Adorazzjoni Ewkaristika matul April 2019

Wasalna ghall-quċċata tas-Sena Liturġika: Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Fidwa tagħna –Il-Misteru Paskali – il-Mewt u l-Qawmien tal-Mulej. Jalla miegħu ngħaddu aħna wkoll mill-proċess ta’ mewt għall-ħajja. Dan għandu jkun proċess kontinwu tul ħajjitna; Metamorfosi li tibqa’ għaddejja – Metanoia – konverżjoni kontinwa. Din hi l-ħajja tan-Nisrani – sa ma niksbu l-perfezzjoni fi Kristu Sidna. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul April 2019

Quddiesa f’Għawdex fi tmiem il-mandat tal-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca

Il-Ħadd, 24 ta’ Marzu 2019: F’Dar Arka, Għajnsielem, fuq xewqa tal-E.T. Marie-Louise Coliero Preca, President ta’ Malta, saret quddiesa mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tagħha bħala President tar-Repubblika. Continue reading Quddiesa f’Għawdex fi tmiem il-mandat tal-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca