Iċċelebrat is-60 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard

Il-Ħadd, 7 t’April 2019: Dun Mikiel Attard, l-ewwel iben fost għaxart aħwa minn familja ta’ bennej min-Nadur Għawdex, nhar it-12 ta’ April 1959 ġie ordnat saċerdot mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Ġużeppi Pace fil-Katidral tal-Assunta, flimkien ma’ sitt saċerdoti oħra. Continue reading Iċċelebrat is-60 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard

A New Experience. Using a labyrinth to pray *

Are you willing to experience a new form of prayer? If yes, we invite you to embark on a spiritual pilgrimage by using the Labyrinth Prayer! This will involve walking a prepared Labyrinth which leads to a ‘sacred space’ that offers a deeper knowing of God. It is an ancient form of a walking meditation that has been used for centuries for prayer, ritual, as well as personal and spiritual growth. Continue reading A New Experience. Using a labyrinth to pray *