Lectio Divina għall-Għid il-Kbir

Vanġelu (Ġw 20. 1-9):  Ġużeppi minn Arimatija u Nikodemu dilku l-ġisem ta’ Ġesu bi ħwawar ifuħu. Keffnuh u poġġewh f’qabar fejn ħadd qabel ma kien indifen. Wara marru d-dar għax kien il-vġili tal-Għid tagħhom u għalhekk kellhom jagħmlu l-ikla tal-ħaruf.  F’ħafna kulturi, anki dawk mhux Insara, insibu li l-qraba jippreparaw b’ħafna kura il-ġisem ta’ xi ħadd għażiż għad-difna. Dan juri li għandhom tama ta’ ħajja oħra wara l-mewt.  Barra l-ilbies li se jkeffnuna fihom, aħna se jkollna ilbies ieħor – l-għemejjel tajbin kollha li nkunu għamilna u li bihom se nippreżentaw rwieħna quddiem il-Mulej. Is-Sibt kien jum ta’ mistrieħ. Dawk … Continue reading Lectio Divina għall-Għid il-Kbir

Dawn il-jiem qaddisa huma tifkira ħajja ta’ dak kollu li għamel għalina l-Mulej Ġesù

Il-Ħadd, 14 ta’ April 2019: L-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, bit‑tberik tal‑friegħi taż‑żebbuġ u l‑palm, u Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading “Dawn il-jiem qaddisa huma tifkira ħajja ta’ dak kollu li għamel għalina l-Mulej Ġesù”

Cherishing the first half of the Holy Week

Now that the Holy Week has started, precisely on Palm Sunday, it is important to see how the liturgy, especially the office of readings, helps us appreciate all the more the powerful mystery we are celebrating this week. Suffice to look at the patristic contribution of the first half of this great week of our salvation, that is from Palm Sunday to Holy Wednesday, to value what Christ did for us and for our salvation. Continue reading “Cherishing the first half of the Holy Week”