L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda

L-Erbgħa, 24 ta’ April 2019: Il‑Knisja f’Malta tifraħ filwaqt li tirringrazzja lil Alla għall‑ordinazzjoni ta’ erba’ saċerdoti. L‑ordinazzjoni presbiterali ta’ dawn id‑djakni djoċesani ser issir nhar is‑Sibt, 27 ta’ April 2019, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:30 a.m. Continue reading “L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda”

IL-QAWMIEN JIBDILNA

4. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

U ma kellux il-Messija jgħaddi minn dawn il-ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? (Lq 24, 26).

Illum fil-Liturġija naqraw ir-rakkont tad-dixxipli ta’ Emmaus. Kienu qalbhom maqtugħa, billi dak Ġesù li kienu emmnu fih kien maqtul. Kellhom idea li l-Messija kellu jkun bniedem ta’ qawwa u għalhekk ma setgħux iniżżluha kif dan inqatel; għalhekk inqatgħu minn mal-komunità f’Ġerusalemm u marru lejn Emmaus, imdejqa u mħawda. Continue reading “IL-QAWMIEN JIBDILNA”