L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda

L-Erbgħa, 24 ta’ April 2019: Il‑Knisja f’Malta tifraħ filwaqt li tirringrazzja lil Alla għall‑ordinazzjoni ta’ erba’ saċerdoti. L‑ordinazzjoni presbiterali ta’ dawn id‑djakni djoċesani ser issir nhar is‑Sibt, 27 ta’ April 2019, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:30 a.m. Continue reading L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda

IL-QAWMIEN JIBDILNA

4. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

U ma kellux il-Messija jgħaddi minn dawn il-ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? (Lq 24, 26).

Illum fil-Liturġija naqraw ir-rakkont tad-dixxipli ta’ Emmaus. Kienu qalbhom maqtugħa, billi dak Ġesù li kienu emmnu fih kien maqtul. Kellhom idea li l-Messija kellu jkun bniedem ta’ qawwa u għalhekk ma setgħux iniżżluha kif dan inqatel; għalhekk inqatgħu minn mal-komunità f’Ġerusalemm u marru lejn Emmaus, imdejqa u mħawda. Continue reading IL-QAWMIEN JIBDILNA

60th Anniversary of Priestly Ordination

On Sunday March 17 2019, my Capuchin confrere, Fr Joe Mallia OFM Cap, has celebrated his 60th anniversary from his priestly ordination. While congratulating wholeheartedly Fr Joe for this big grace in his priestly life I pray that God the Father keep renewing in him the Spirit of holiness with whom he has been anointed.
Continue reading 60th Anniversary of Priestly Ordination